Iranian Agriculture News Agency

معاون بهبود تولیدات دامی این سازمان گفت: بیش از 96700 رأس دام سنگین و در حدود 70 درصد از جمعیت گوسفند و بز استان که بالغ بر دو میلیون رأس می باشد در سیستم روستایی پرورش داده می شود.

پشتیبانی از تولید روستائیان با اصلاح نژاد دام و اقتصادی کردن تولید

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان،علی باقری معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان افزود:  با توجه به اینکه زندگی و امرار معاش جمعیت بالایی از روستاییان از طریق دامپروری می باشد در سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زداییها، این معاونت از طریق اجرای پروژه های اصلاح نژادی و تولید نژادهای نوترکیب وپرداخت تسهیلات روستایی در جهت فعال سازی و تکمیل ظرفیت تولید ؛ بستر را برای اقتصادی نمودن این حرفه فراهم می آورد.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید