Iranian Agriculture News Agency

از آغاز سال جاری تاکنون،

ردیابی آفات و بیماریهای گندم توسط کارشناسان شبکه مراقبت ارزوئیه ادامه دارد.

مبارزه با آفات در بیش از  15 هزار هکتار از مزارع شهرستان ارزوئیه

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، امیری پاک مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارزوئیه گفت: در راستای مبارزه با آفات گیاهی وسمپاشی مزارع گندم علیه آفات شته وسن مادری از آغاز سال جاری تا کنون ۷۵۰۰ هکتار از مزارع گندم در شهرستان ارزوئیه مبارزه با سن مادری انجام شده است.

وی گفت: مبارزه با شته نیز در این شهرستان  درسطح بیش از ۸۰۰۰ هکتار صورت گرفته است.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید