Iranian Agriculture News Agency

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کرمان گفت: در راستای حفاظت از کشاورزی بخش شهداد در پاسگاه سیرچ پست قرنطینه گیاهی ایجاد می‌شود.

پست قرنطینه‌ای گیاهی در پاسگاه سیرچ از اواخر بهمن ماه ایجاد می‌شود

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، قنبری افزود: هر ساله از اواخر بهمن ماه تا اواسط فروردین ماه پست قرنطینه گیاهی در گذرگاه های جاده ای برقرار می شود و هدف از برقراری این پست های قرنطینه ای جلوگیری از عبور نهال های بدون برچسب و غیر مجاز است.

وی تصریح کرد: نهال هایی که برچسب دارند زیر نظر کارشناسان جهاد کشاورزی کنترل می شود تا امکان انتقال آفات و بیماری ها از شهری به شهر دیگر و یا از استانی به استان دیگر به صفر رسیده و یاحداقل کاهش یابد.

                                                                                                          

 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید