Iranian Agriculture News Agency

مدیر حفظ نباتات این سازمان گفت: بر اساس گزارشات واصله ترکیب تحت عنوان کلودینافوپ پروپارژیل 48 درصد EC با درج نام کمپانی اگرو شیمی-مجارستان، در بسته بندی یک لیتری با جعل نام و نشانی شرکت واردکننده آرمان سبز آدینه، با تاریخ تولید 20/10/2019 و شماره بچ 20161008 توزیع شده است.

ممنوعیت مصرف ترکیب کلودینافوپ پروپارژیل 48 درصد EC با درج نام کمپانی اگرو شیمی-مجارستان

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، طاهری افزود: براساس بررسی های به عمل آمده در مورد سوابق صدور مجوزهای تدارک آفت کش ها، ترکیب یاد شده تقلبی بوده و عوامل دخیل در امر تدارک و توزیع ترکیب ذکر شده فارغ از ضوابط فنی و قانونی حاکم بر موضوع و بدون اخذ مجوز از این سازمان مبادرت به تامین و توزیع ترکیب زیر کرده‌اند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تهیه، توزیع و مصرف ترکیب فوق ممنوع است و با خاطیان برابر مقررات و موازین قانونی برخورد می‌شود.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید