Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارزوئیه خبر داد:

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارزوئیه گفت: در این شهرستان 1500 هکتار سطح زیرکشت پنبه با عملکرد 5/2 تن در هکتار، 270 هکتار کلزا هکتار با عملکرد 5/3 تن در هکتار، 200 هکتارکنجد با عملکرد 1.5تن در هکتار و 50 هکتار آفتابگردان با عملکرد1.5تن وجود دارد.

برداشت سالانه 4845تن دانه روغنی در شهرستان ارزوئیه

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، امیری افزود: همچنین در شهرستان ارزوئیه 270 هکتار به کشت کلزا اختصاص یافته است.

امیری خاطرنشان کرد: با توجه به قیمت مناسب محصول کلزا وخرید تضمینی آن ودر تناوب قرار گرفتن با گندم وجوونیاز آبی کمی که این محصول دارد وبا توجه به توصیه های فنی کارشناسان تعدادی از کشاورزان از کشت کلزا استقبال میکنند.

وی افزود: تعدادی از کشاورزانی که هرچند در سالهای قبل از این محصول استقبال نمی کردند اما با کشت متوالی این محصول طی چند سال به تجربیات خود افزوده وهر سال کاستیها را رفع نموده ودر حال حاضر از کشت این دانه روغنی رضایت بسیاری دارند.

امیری با بیان اینکه با همه مزایای کشت کلزا، محدودیتهایی نیز وجود دارد، تصریح کرد: همزمانی برداشت کلزا با محصول گندم، کمبود دستگاههای برداشت، همزمانی برداشت ذرت با کشت کلزا وعدم تجهیز مراکز خرید به دستگاههای بوجاری از جمله مشکلات کلزاکاران است.

وی اظهار داشت: جهت ترغیب کشاورزان به کشت کلزا، اقداماتی از جمله برگزاری کارگاههای آموزشی به منظور آشنایی کشاورزان با فواید این محصول و معرفی کشاورزان جهت خرید دستگاههای ریز دانه کار یارانه دار که تاکنون بیش از40 دستگاه در شهرستان خریداری شده است و تنظیم دستگاههای ریز دانه کار در زمان کاشت کلزا، تشکیل شبکه مراقبت متشکل از کارشناسان پهنه بندی جهت نظارت برمزارع کلزا وارائه توصیه های لازم در مدیریت آفات وبیماریهای این محصول و ارائه مشاوره فنی به کلزاکاران در زمینه تغذیه اصولی مزارع توسط کارشناسان جهاد کشاورزی انجام شده و ادامه دارد.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید