Iranian Agriculture News Agency

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان گفت: با توجه به بالا بودن هزینه های کشاورزی (سم وکود)موردنیاز کشاورزان وعدم قدرت خرید کشاورزان در تامین نهاده های کشاورزی ،احتمال این وجود دارد که کشاورزان به موقع کود وسم موردنیاز خود را تامین نکنند وتغذیه مزارع وکنترل علفهای هرز وآفات وبیماریهابه درستی انجام نشده وروی کمیت وکیفیت محصول تاثیر سوء بگذارد.

استفاده از تسهیلات کشاورز کارت به منظور تامین نهاده‌های کشاورزی

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، پورخاتون ادامه داد: در این راستا مصوب شده تسهیلات سرمایه در گردش موردنیاز کشاورزان برای تامین نهاده های محصولات گندم وجو وکلزا در قالب کشاورز کارت برای آنها پرداخت شد.

وی گفت: تسهیلات سرمایه در گردش در قالب کشاورزکارت اختصاصا برای محصولات گندم،جو ودانه های روغنی که بیمه شده اند به ازای هر هکتار 20میلیون ریال وتا سقف حداکثر 200 میلیون ریال  وبا نرخ سود 12درصد، برای هر کشاورز است.

وی ادامه داد: همچنین تسهیلات کشاورز کارت به منظور خرید کودهای نیتروژنه(ازته)، فسفاته و پتاسه و سایر کودهای شیمیایی و همچنین خرید سموم علف کش، حشره کش  و قارچ کش مورد نیاز کشاورزان به میزان بیست میلیون ریال به ازای هر هکتار و سقف مبلغ این تسهیلات 200 میلیون ریال و حداکثر تا سطح 10 هکتار در نظر گرفته شده است.

وی افزود معرفی متقاضیان از طریق مدیریت جهاد کشاورزی به بانک کشاورزی شهرستان انجام می‌پذیرد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید