Iranian Agriculture News Agency

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان گفت: با توجه به اینکه بخش اعظم فعالیتهای بخش کشاورزی در عرصه های طبیعت و در محیط باز صورت می گیرد، لذا در معرض انواع و اقسام حوادث قهری و خسارت زا واقع می شود و با توجه به تغییرات اقلیمی مانند سرمازدگی، گرمازدگی، طوفان و سیل که متاسفانه اتفاق افتاده و به شدت و تعداد خسارت ها افزوده است به محصولات کشاورزی خسارت زیادی وارد می شود.

بیمه محصولات کشاورزی تنها راهکار جبران خسارت‌های وارده به کشاورزان است

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان افزود: بیمه محصولات کشارزی می تواند بخشی از این خسارت ها را پوشش دهد.

عباس سعیدی در ادامه گفت: در استان کرمان 47 محصول کشاورزی از جمله انواع محصولات زراعی، باغی، گلخانه و سازه های گلخانه ای، آبزی پروری، دامپروری، عرصه های منابع طبیعی و ...  تحت  پوشش بیمه هستند.

وی افزود: در حوزه دامپروری و مرغداری نه تنها این محصولات تحت پوشش بیمه هستند بلکه بیمه این محصولات اجباری است.

سعیدی ادامه داد: لذا با توجه به فعالیتی که بانک کشاورزی و صندوق بیمه محصولات کشاوری آغاز کرده اند و قوانینی که وضع شده است امید است کلیه بهره برداران بخش کشاورزی نسبت به بیمه نمودن محصولات خود اقدام نمایند

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید