Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان انار گفت: سطح زیر کشت باغی در شهرستان انار 18000 هکتار باغ پسته و 8 هکتار سطح زیر کشت زراعی است.

اجرای سیستم آبیاری نوین در  3000 هکتار از باغات شهرستان انار

بنا به  گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، مهران مدیر جهاد کشاورزی شهرستان انار اظهار کرد: در 1080 هکتار از باغات شهرستان انار، آبیاری تحت فشار ودر 1000 هکتار آبیاری کم فشار با کمک بلاعوض دولت ودر 1000 هکتار آبیاری کم فشار با خودیاری مردمی انجام شده است.

مهران ادامه داد: استقبال کشاورزان از طرح های آبیاری تحت فشار بدلیل شوری آب آبیاری که تعداد بسیاری از چاه های کشاورزی شهرستان EC میانگین 13000 میکروموس بر سانتی متر دارندو همچنین خرده مالکی بودن اکثر باغات، سیستم تحت فشار چندان از سوی باغداران استقبال نشده و درعوض در زمینه سیستم آبیاری کم فشار مورد استقبال قرار گرفته است.

وی خاطر نشان کرد: شرایط استفاده از تسهیلات آبیاری تحت فشار در شهرستان بدین صورت می باشد که بعد از تکمیل پرونده و تهیه طرح و نقشه توسط شرکت های مشاوره ای پروژه به نظام مهندسی استان ارجاع و پس از تصویب به پیمانکار جهت اجراء ابلاغ می‌شود.

مهران افزود: تسهیلات بلاعوض دولت بابت سیستم های کم فشار و تحت فشار در سال زراعی 98-99 به ازاء هر هکتار 175 میلیون ریال بوده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان انار گفت: مناطق مورد استقبال طرح آبیاری تحت فشار در شهرستان در زمینهایی بوده  که آبیاری شیرین داشته اند و اکثر عمده مالک انجام شده است.

وی گفت: بحران کم آبی در تمام چاه موتور های شهرستان وجود دارد ولی در جنوب شهرستان (منطقه بیاض، ساقی، لطف آباد، گلشن و حسین آباد) این شرایط بحرانی تر است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید