Iranian Agriculture News Agency

شرکت شهرک‌های کشاورزی در نظر دارد متناسب با موقعیت، مساحت، مستحدثات و وضعیت موجود تعدادی از مجتمع ها و شهرکهای کشاورزی (گلخانه‌ای، دامپروری و شیلاتی) را به متقاضیان واجد شرایط واگذار کنند.

دعوت از متقاضیان سرمایه‌گذاری در شهرک گلخانه‌ای چیل آباد ارزوئیه

به گزارش خبرنگار یانا در استان کرمان، متقاضیان می‌توانند تا پایان سال جاری، با مراجعه به سایت شرکت به آدرس www.apcp.ir  فرم ثبت نام را دریافت و پس از تکمیل با همراه داشتن مدارک مورد نیاز به مدیریت شعب شرکت شهرکهای کشاورزی در استان مربوطه و یا به شرکت شهرکهای کشاورزی به آدرس تهران، خیابان شهید عباسپور(توانیر)، نبش کوچه گیتا،پلاک 8، دفتر مدیریت تملک و واگذاری و یا دبیرخانه شرکت تحویل دهند.

لازم به ذکر است برای دریافت فرم ثبت نام به آدرس سایت شرکت شهرکهای کشاورزی مراجعه نمایندوهر 15 روز یکبار درخواستهای سرمایه گذاران جمع بندی و پس از تصویب هیات مدیره شرکت به متقاضیان ابلاغ می‌شود.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید