Iranian Agriculture News Agency

روز جهانی خاک هرساله در روز پنجم دسامبر(17آذر سال جاری) به عنوان ابزاری باهدف توجه و تمرکز بر اهمیت سلامت خاک و حمایت از مدیریت پایدار منابع خاک آغاز و در طی یک هفته درجهان برگزار می شود.

برگزاری وبینار ملی روزجهانی خاک هم زمان با سراسر کشور در کرمان

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، امسال نیز روز جهانی خاک با شعار، زنده نگه داشتن و حفاظت از تنوع زیستی خاک، بصورت وبینار برگزار می‌شود.

این وبینار با هدف افزایش آگاهی از اهمیت حفظ سلامت اکوسیستم ها و رفاه انسان با پرداختن به چالش های روبه رشد در مدیریت خاک ، مبارزه با از دست دادن تنوع زیستی خاک ، افزایش آگاهی از خاک ، رشد شهرهای سبز و پایداری زندگی ،سرمایه گذاری در تحقیقات تنوع زیستی خاک ،دانش و نو آوری  و مدیریت جهت پایداری منابع خاک با مسئولیت اجرایی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در 24 آذر و به میزبانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان برگزار می‌شود.

جهت برگزاری وبینار ملی روز جهانی خاک در اداره کل منابع طبیعی کرمان، کمیته اجرایی استان با عضویت صدا و سیمای استان، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، مدیریت آب وخاک سازمان جهاد کشاورزی، اداره کل حفاظت محیط زیست، مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی و معاونت آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی کرمان همکاری کردند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید