Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شهربابک گفت: در سال زراعی جاری 14 تن بذر گندم میهن ، ارگ ، حیدری و 3 تن بذر جو رقم ماکوئی در بین کشاورزان شهرستان توزیع گردید .

1600 هکتار از اراضی شهر بابک، زیر کشت گندم و جو

بنا به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، غلامرضا منگلی گفت: از آنجایی که کیفیت نانوایی گندم تولید شده در شهرستان به علت شرایط اقلیمی ، مساعد بودن آب و هوا  از مرغوبیت بالایی برخوردار است گندم تولیدی بصورت خود مصرفی در شهرستان استفاده می شود .

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شهربابک ادامه داد: سطح زیر کشت گندم و جو در شهرستان شهربابک یک هزار و  ششصد هکتار می باشدو عمده بذر مصرفی توسط خود کشاورزان تامین و  کشاورزانی که از بذور توزیعی استفاده نمودند پس از آماده سازی بستر کاشت با  مراجعه به  مدیریت  جهاد کشاورزی ودریافت حواله، بذر مورد نیاز خود را از اتحادیه تعاونی روستایی دریافت و اقدام به کاشت بذر نمودند و نحوه کشت گندم و جو در شهرستان بصورت سنتی و نیمه مکانیزه است.

وی خاطر نشان کرد: جهت کشت پاییزه این محصول، که از مهر ماه تا اواخر آبان ادامه داشته است، درهر  هکتار  250تا 300 کیلوگرم بذر مصرف شده است و  محصول کشت شده در  اواخر خرداد ماه سال اینده برداشت می گردد .

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید