Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سیرجان گفت: سطح زیر کشت زعفران در این شهرستان در سال قبل، 135 هکتار بوده که توسعه کشت جدید، 15 هکتار در سال جاری می باشد.

اختصاص 150 هکتار از اراضی شهرستان سیرجان به کشت زعفران

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، محمودآبادی تصریح کرد: میزان عملکرد در سال قبل 2/3 کیلوگرم در هکتار و میزان تولید 195 کیلوگرم بوده است که خوشبختانه میزان عملکرد در سال جاری بین 3/0 تا 5/0 کیلوگرم در هر هکتار افزایش داشته است.

محمودآبادی خاطرنشان کرد: بیشترین مقدار برداشت زعفران در سال قبل 5/4 کیلوگرم در هکتار و در سال جاری 5 کیلوگرم در هکتار بوده است و پیش بینی تولید در سال جاری 215 کیلوگرم می باشد.

وی اظهار داشت: در سال جاری میزان 17160 میلیون ریال، تسهیلات در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سیرجان ابراز داشت: در سال گذشته تعداد 9 مورد کلاس و کارگاه آموزشی در شهرستان و مراکز تابعه با استفاده از تجارب و تدریس همکاران و یا دعوت اساتید از استان برگزار شده است.

وی اذعان داشت: کشت زعفران از سوی این مدیریت بسیار مورد توجه و حمایت قرار گرفته و در این رابطه خدماتی مانند ارائه تسهیلات به میزان 800 میلیون ریال برای هر هکتار، برگزاری کارگاهها و کلاس های آموزشی، ارائه دستورالعمل و بروشور نکات فنی کاشت، داشت و برداشت زعفران به کشاورزان و ... انجام شده است.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید