Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارزوئیه گفت: کارگاه آموزشی شناسایی ومدیریت علفهای هرز با همکاری اتحادیه تعاونی روستایی استان وبا حضور تعدادی از کشاورزان، مسئولین مراکزوکارشناسان پهنه وکارشناسان تولیدات گیاهی مدیریت جهاد کشاورزی ارزوئیه در محل سالن اجتماعات اتحادیه تعاونی روستایی وبا رعایت پروتکلهای بهداشتی ،برگزار گردید.

برگزاری کارگاه آموزشی شناسایی و مدیریت علف‌های هرز در مزارع کلزا و گندم در شهرستان ارزوئیه

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، رضا امیری گفت: در این کارگاه آموزشی،کشاورزان شهرستان، مسائل ومشکلات خود در امر کنترل علفهای هرز از قبیل "بی تاثیر یا کم تاثیر بودن بعضی از سموم، بالا رفتن قیمت سموم و عدم قدرت خرید کشاورزان وتهیه سموم مناسب، مقاوم شدن بعضی از علفهای هرز وبالارفتن هزینه های سمپاشی و...." را مطرح نمودند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارزوئیه ادامه داد: در  این کارگاه آموزشی ،در ارتباط با نحوه خسارت علفهای هرز،نحوه شناسایی علفهای هرز ،روشهای کنترل علفهای هرز مانند مبارزه زراعی "رعایت آیش وتناوب زراعی،آبیاری وشخم قبل ازکاشت "مبارزه مکانیکی ،مبارزه شیمیایی به عنوان "آخرین راهکار" واجرای مدیریت تلفیقی در مزارع ،کشاورزان آموزش داده شد.

دراین کارگاه آموزشی حاضرین با رعایت اصول فنی کنترل وسمپاشی علفهای هرزاز قبیل "تهیه سمپاش مناسب سمپاش بومدار پشت تراکتوری با نازل تی جت جهت کنترل علفهای هرز،تشخیص صحیح علف هرزوتهیه سم مناسب وموثر،سرویس وکالیبره نمودن سمپاش قبل از سمپاشی ،رعایت زمان سمپاشی با توجه به مرحله رشدی گیاه وعلف هرز واطلاع از شرایط آب وهوایی منطقه ،رعایت تناوب سموم واهمیت به  مسائل ایمنی وبهداشتی قبل وحین سمپاشی " آشنا شدند .

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید