Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کوهبنان گفت: سطح زیرکشت زعفران در این شهرستان 200 هکتار بوده که در دوره کشت جدید 15 هکتار به سطح زیرکشت این مزارع افزوده شد.

توسعه 15 هکتاری مزارع زعفران در شهرستان کوهبنان

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، مجیدی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کوهبنان تصریح کرد: میزان تولید زعفران در سال قبل 1000 کیلوگرم بوده است و متوسط عملکرد مزارع زعفران این شهرستان 5 کیلوگرم در هکتار است.

مجیدی اظهار داشت: جهت حمایت زعفران کاران و با توجه به شیوع ویروس کرونا آموزش بصورت انفرادی و با حضور کارشناسان در مزرعه انجام شده است و راهنمائی و مشاوره در زمینه کاشت، داشت، برداشت، فرآوری و بسته بندی مناسب در اختیار بهره برداران قرار داده شده است. 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید