Iranian Agriculture News Agency

مدیر کل دامپزشکی استان کرمان عنوان کرد:

مدیرکل دامپزشکی استان کرمان گفت: از تاریخ 99/9/1، میزان تولید شیر در گاوداری های صنعتی شیری و میزان تولید تخم مرغ در واحـد های تخمگـذار از شاخص های تاثیر گذار تخصـیص نهاده های دامی به مراکز پرورش مرغ تخمگـذار و گاوداری های صـنعتی خواهند بود.

جزییات شرایط تخصـیص نهاده‌های دامی به مراکز پرورش مرغ تخمگـذار و گاوداری‌های صـنعتی

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، حسین رشیدی مدیرکل دامپزشکی استان کرمان شاخص های تاثیر گذار تخصـیص نهاده های دامی در مراکز پرورش مرغ تخمگـذار و گاوداری های صـنعتی را بیان کرد.

وی گفت: به اسـتناد مصوبه مورخه 99/6/6 کمیته ملی راهبردی بهـداشت و تولیـدات دامی وزارت جهاد کشاورزی و بخشـنامه  مورخه 99/7/12 مقـام عالی وزارت در خصوص افزایش دقت و صـحت اطلاعات ورودی در سامانه هـای سـماصط، قرنطینـه و امنیـت زیسـتی سازمـان دامپزشـکی کشـور و سامـانه بازارگـاه، جهت افزایش دقت در توزیع نهاده ها وتضمین سلامت خوراک دام در واحد های فوق الذکر این مهم اتخاذ گردیده است که البته سبب راستی آزمایی و پایش مصرف نهاده های دامی استان می‌شود.

رشیدی بیان داشت: اداره قرنطینه و امنیت زیستی این اداره کل با اخذ تعهدات لازم، نام کاربری و رمز عبور سامـانه قرنطینه و امنیت زیستی را جهت صـدور گواهی بهداشـتی حمـل( شـیر/ تخم مرغ ) در اختیـار مسـئولین فنی بهداشتی واحد و یا دامپزشک طرف قرارداد با واحد قرار می دهد.

وی ادامه داد: از آنجا که در تخصـیص خوراک دام، آمار تعداد دام در گاوداری های صنعتی از موارد با اهمیت می باشد، لذا لازم است کلیه گاوداری های صنعتی تا تاریخ 99/9/1 نسبت به پلاک گذاری دام مطابق با استاندارد های اعلامی در سامانه هویت دام و یا سامانه تریس دامپزشکی اقدام کنند.

مدیرکل دامپزشکی استان کرمان در پایان خواستار همکاری پرورش دهندگان دام و طیور و اتحادیه های مرغداران و گاوداران با این اداره کل در اجرای این مصوبات شد.

 

 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید