Iranian Agriculture News Agency

بر اساس برنامه ابلاغیه وزارت جهاد کشاورزی تامین، تدارک، توزیع و فروش کودهای زیستی در دستور کار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قرار گرفته است.

توزیع و فروش کودهای زیستی در دستور کار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی است

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی و برنامه متنوع سازی کودهای عرضه شده و با اتکا به توان تولید کنندگان داخلی در جهت تامین نیاز بخش کشاورزی، هم اینک کود زیستی حاوی باکتری های اکسید کننده گوگرد(تیوبالسیلوس) برای اثر بخشی هر چه بهتر گوگرد، آماده عرضه از طریق شبکه بزرگ کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی است.

یافته‌های پژوهشی انجام شده بیانگر آن است که به دلیل شرایط حاکم بر خاکهای ایران، اکسیداسیون گوگرد در خاک به کندی صورت می گیرد و برای بروز اثرات مفید کاربرد گوگرد، استفاده از کود زیستی حاوی باکتری های اکسید کننده، (تیوباسیلوس) ضرورت دارد. ضمناً کود مذکور نیز همچون سایر کودهای عرضه شده توسط این شرکت دارای شماره ثبت کودی از موسسه تحقیقات خاک و آب است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید