Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بردسیر گفت: کاشت دانه‌های روغنی کلزا در سطحی بیش از بیست هکتار از اراضی مزروعی شهرستان بردسیر بصورت مکانیزه آغاز شده است و پیش بینی می شود سطح زیر کشت به 400 هکتار برسدو با عنایت به اینکه این دانه روغنی در چندسال اخیر در این شهرستان کشت گردیده است و با تشخیص رقم­های پربازده با استقبال کشاورزان پیشرو منطقه روبروست.

کاشت کلزا در شهرستان بردسیر

بنا به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، سبک‌خیز گفت: درحال حاضر کاشت رقم نپتون کلزا آغاز گردیده که در هرهکتار به میزان 5 کیلوگرم بذرکاشته می شود و پیش بینی می گرددکه محصولی برابر 5/2 تا 3 تن در هکتار برداشت شود.

سبک خیز ابراز کرد: کلزا در محدوده وسیعی از خاکها رشد می‌کند، ولی مناسب‌ترین اراضی برای رشد کلزا ، خاکهایی با بافت متوسط ، زهکشی مناسب ، مواد آلی کافی و PH حدود 6.5 می‌باشد و کلزا در شرایط ایستابی ، سیلابی و زهکشی ضعیف زمین و PH پایین‌تر از 5.5 نباید کشت شود.

وی تصریح کرد: کلزا در تناوب هر محصولی که اجازه تهیه بستر مناسب بذر را داده و از توسعه عوامل بیماری‌زای خاک‌زی جلوگیری کند، رشد می‌نماید و بویژه در تناوب با غلات ، عکس‌العمل مطلوبی نشان می‌دهد.

 

 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید