Iranian Agriculture News Agency

به منظور احیاء و جوانسازی باغات استان کرمان با هدف افزایش عملکرد آنها، عملیات اصلاح و احیاء این باغات در قالب کانون یادگیری و سایت هدف با همکاری باغداران منطقه در اجرای صحیح و بهینه توصیه های کارشناسی همکاران این بخش صورت گرفت.

احیاء و جوانسازی باغات بخش مرکزی شهرستان کرمان

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمان، گفت: با عنایت  به خشکسالی‌های چند سال اخیر  و وجودکم آبی در برخی نقاط این شهرستان ، تعدادی از باغات پسته در بخش مرکزی شهرستان به صورت فرسوده در آمده بودند که به منظور احیاء و جوانسازی باغات، با هدف افزایش عملکرد آنها، عملیات اصلاح و احیاء این باغات در قالب کانون یادگیری و سایت هدف با  همکاری باغداران منطقه در اجرای صحیح و بهینه  توصیه های کارشناسی همکاران این بخش صورت گرفت.

مسعودی گفت: تجربیات ،  دستاوردها و  نتایج  مطلوب و مهم حاصل از این عملیات مانند شکستن لایه های سخت  و اصلاح خاک ، کاهش خسارت سوختگی ناشی از گرمای زیاد هوا و ....  طی جلسه ای که با حضور باغداران و کارشناسان این بخش در محل سایت هدف و کانون یادگیری تشکیل گردید  به باغداران انتقال داده و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید