Iranian Agriculture News Agency

معاون بهبود تولیدات گیاهی این سازمان گفت:با توجه به اهمیت وجایگاه پایش انواع مواد کودی بازار در راستای افزایش کیفیت این مواد در بخش کشاورزی و نیل به افزایش سلامتی آحاد جامعه، وبراساس آئین نامه ثبت وکنترل کیفی مواد کودی وماده 13 آئین نامه مذکور ، عرضه هرنوع مواد کودی فاقد شماره ثبت ممنوع است.

توزیع قریب به 24هزار تن انواع کود در سال جاری

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، وی گفت: کارگروه نظارت بر مواد کودی استان  کرمان ضمن بازرسی ونظارت مستمر از واحدهای تولیدی وصنفی وتوزیع کننده کود از عرضه کودهای نامرغوب و بی­کیفیت به بازار مصرف ممانعت به‌عمل آورده و بعضا برای تعدادی از واحدهای مزبور اخطاریه صادر وضمن تشکیل پرونده تخلف آنها را جهت سیر پرونده به اداره کل تعزیرات حکومتی معرفی کرده است.

پورخاتون اظهار کرد: باتوجه به گزارشات 600 روزه از شهریورماه 97 تا اردیبهشت سال جاری حدود 75 گزارش میدانی انجام و 10 پرونده قضایی توسط سازمان صنعت ومعدن وتجارت استان و17 پرونده توسط اداره کل تعزیرات حکومتی تشکیل  شده است.    

وی تصریح کرد: تا آخر تیرماه سال جاری قریب 24هزار تن کود ازته، فسفاته و پتاسه توزیع شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان ابراز کرد: همچنین گروه‌های پایش کود شهرستان‌ها با هماهنگی استان درقالب اکیپی مرکب از نمایندگان صنعت ومعدن،تعزیرات حکومتی وشرکت خدمات حمایتی ضمن بازدید از کارگزاری‌های شهرستان از وضعیت کودهای یارانه ای وروند توزیع کود بین کشاورزان وراستی آزمایی نسبت به تهیه گزارش وپیگیری موضوع تا حصول نتیجه اقدام ودر صورت تخلف نسبت به تشکیل پرونده و ارسال آن به محاکم قضایی اقدام می‌کنند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید