Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمان، به برخی اقدامات اداره امور اراضی شهرستان از ابتدای سال 98 تاکنون اشاره نمود.

معرفی 40 پرونده تغییر کاربری اراضی به مراجع قضایی در کرمان

بنا به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، مسعودی گفت: با توجه به درخواست متقاضیان جهت اجرای طرح های مختلف کشاورزی، دامپروری  و صنعتی،  پس از هماهنگی با اداره منابع طبیعی شهرستان در سطح 118 هزار مترمربع از اراضی به تعداد 18 مورد  به متقاضیان مذکور واگذار گردید و تیم کارشناسی و عوامل نظارتی شهرستان، نظارت مستمر و جدی بر اجرای این طرحها  (کمیسیون ماده 33 ) به تعداد تقریبی 187  بازدید داشته  است.

وی افزود: در خصوص تغییر کاربری اراضی  از آذرماه سال گذشته تاکنون  به تعداد 40 مورد پرونده تشکیل و متخلفین  به مراجع قضایی معرفی و 178 مورد  شناسایی و تشکیل پرونده جدید جهت طرح در کمیسیون قیمت گذاری تقویم اراضی انجام گرفته است.

 تعداد 20  پرونده در دست اجرا جهت حکم قلع و قمع  بوده که در دست پیگیری است.  یک  مورد  قلع و قمع نیز در راستای تبصره 2- ماده 10  قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی در منطقه شاهرخ آباد  با متراژ 2700  متر مربع  صورت گرفته است.

 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید