Iranian Agriculture News Agency

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان گفت: استان کرمان با دارا بودن 17100 هکتار باغ های گردو شامل3500 هکتار غیر بارور و13600 هکتار درخت بارور دررتبه اول از نظر سطح زیر کشت و از لحاظ رتبه تولید، مقام دوم کشوری پس از استان همدان را دارد.

طرح سرشاخه کاری گردو، بهبود کیفیت و یکنواختی محصول تولیدی را به همراه دارد

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، عباس سعیدی با بیان اینکه استان کرمان یکی از مناطق برتر در زمینه تولید محصول مرغوب گردو در سطح کشور می باشد، افزود: در استان کرمان سالانه حدود 20000 تن گردوی خشک از سطح 13600هکتار باغات بارور  با میانگین تولید1500 کیلوگرم درهکتار درشهرستانهای بافت، رابر، بردسیر، سیرجان ،زرند، شهربابک وکرمان تولید می شود که ضمن تامین نیاز داخلی استان مقادیری به استانهای همجوار وسایر نقاط کشور ارسال می‌شود.

سعیدی اظهار کرد: محصول گردو نقش بسزایی در اشتغال و رونق تولید استان دارد و ارقام کاشته شده بذری دارای  پتانسیل عملکرد بالا نمی باشند که به منظور اصلاح اینگونه باغات در سال جاری طرح الگویی پیوند سرشاخه کاری باغات گردوی استان با هدف بهبود کمی وکیفی محصول تولیدی و افزایش راندمان و درامد باغداران گردوی استان در شهرستانهای بافت، سیرجان ،کرمان،بردسیر وشهربابک از اواسط فروردین ماه لغایت تا اواخر اردیبهشت ماه سال جاری اجرا شد.

وی اذعان کرد: سرشاخه کاری یکی از مقرون به صرفه ترین راه های تغییر ارقام و افزایش بهره وری در باغات گردوی استان است که بعد از حدود 2 سال درخت دوباره بازآوری می شود و به باردهی اقتصادی خود می رسد.

وی با تاکید بر اینکه در اجرای این طرح از ارقام و ژنوتیپ های شاخص که از طریق تولید نهال‌های اصلاح شده و یا از گزینش درختان بذری و نیز ارقام مرغوب، پیوندک تهیه و با اصلاح درختان نامرغوب میزان تولید محصول حداقل ۲ تا ۳ برابر از نظر عملکرد افزایش می‌یابد، استفاده می‌شود، گفت: طرح سرشاخه کاری گردو بهبود کیفیت و یکنواختی محصول تولیدی را نیز به همراه دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان در انتها تصریح کرد: پس از اجرای موفق طرح سرشاخه کاری گردو در شهرستان های کرمان، رابر و بردسیرسایر شهرستان‌های استان و ضمن الگو برداری از اقدامات انجام شده در شهرستانهای فوق الذکر سرشاخه کاری درختان گردو را در برنامه‌ها لحاظ کردند تا جایی که در حال حاضر قریب به اتفاق باغداران گردوی استان که از نعمت درختان گردو بهره مندند اما از باردهی درختان چندان رضایت ندارند دست به نبال اجرای این طرح هستند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید