Iranian Agriculture News Agency

مشکلات انبارهای نگهداری خوراک دام شهرستان رابر مرتفع می‌شود.

مشکلات انبارهای نگهداری خوراک دام شهرستان رابر مرتفع می‌شود

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رابر گفت: با حضور تیم پایش متشکل از مسئول توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی این شهرستان، حراست جهاد کشاورزی شهرستان، مسئول اموردام جهاد کشاورزی شهرستان، نماینده اداره صنعت و معدن شهرستان، نماینده اداره دامپزشکی شهرستان ، نماینده امور عشایری شهرستان و نماینده شرکت تعاونی روستایی شهرستان از کلیه انبارهای نگهداری خوراک دام بازدید صورت گرفت.

کریم قاسمی افزود: مقرر شدطی بازدید آینده نواقص مشاهده شده رفع شده و در تمامی انبارها مواردی شامل آماده بودن فاکتورهای خرید و پروانه بهداشتی صادره از اداره دامپزشکی ، نوشتن قیمت فروش روی نهاده و ... به‌طور کامل وجود داشته باشد.

 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید