Iranian Agriculture News Agency

تله فرمونی در باغات مناطق مدوارات ، جوزم ، پاقلعه و ریسه نسبت به ردیابی و کنترل آفت کرم خراط نصب شد.

نصب تله  فرمونی در باغات شهربابک  گام موثری است جهت  کنترل آفت کرم خراط

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شهر بابک گفت: با توجه به اهمیت ردیابی و ضرورت کنترل و مبارزه با آفت کرم خراط که جزء  آفات  مهم و خطرناک  درختان گردو است که منجر به سرخشکیدگی و از بین رفتن درختان گردو می‌شود ، واحد حفظ نباتات و مراکز خدمات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شهربابک با نصب تله  فرمونی در باغات مناطق مدوارات ، جوزم ، پاقلعه و ریسه  نسبت به ردیابی و کنترل  این افت اقدام  کرده اند.

رضا فراشه  گفت: کارشناسان مراکز خدمات  با آموزش های انفرادی به بهره برداران  در خصوص  شناخت و نحوه ی  مبارزه با این آفت  گام های موثری برداشته اند .

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید