Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بردسیر گفت: در خصوص تحقق شعار سال که جهش تولید نامگذاری گردیده است کارشناسان جهادکشاورزی شهرستان بردسیر با همکاری یکی از کشاورزان منطقه اقدام به راه اندازی مزارع مقایسه عملکرد ارقام جو وگندم کردند تا بابررسی ارقام مختلف مناسب ترین رقم را برای توصیه درسالهای آتی به کشاورزان منطقه پیشنهاد کنند.

طرح کشت  مقایسه مزرعه ( pvs ) ارقام جو وگندم آبی در شهرستان بردسیر

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، سبک خیز گفت: در این طرح ارقامی چون نودل ، آکورازادو ، بک کراس ، امید و میهن برای گندم و ارقامی مانند c-86-14   ، c-94-16  ،  c-86-18 ،  مهتاب ، هاشمی وسناباد برای جو در مساحتهای 150 و 100 مترمربع کشت شده است که در نتیجه مشخص شد در مزرعه گندم ارقام نودل و آکورازادو دارای تعداد پنجه مناسب و به سرما مقاوم بودند اما نسبت به ریزش و حمله پرندگان به شدت حساس هستند. رقم بک کراس از نظر تعداد پنجه و مقاومت به ریزش از بقیه ارقام بهتر است . رقم امید دارای کمترین پنجه و رقم میهن به شدت به شرایط مدیریت مزرعه حساس هستند.

وی خاطر نشان کرد: در مزرعه جو رقم مهتاب به شدت به سرما حساس هستند و از نظر تعداد پنجه وارتفاع از بقیه ارقام کمتر می باشد . ارقام سناباد و هاشمی که تریتیکاله می باشند از نظر ارتفاع و طول خوشه و مقاومت به سرما ازبقیه ارقام بهتر هستند. ارقام c-86-14   ، c-94-16  ،c-86-18  ، نسبت به سایر ارقام از تعداد پنجه بیشتری برخوردار هستند.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید