Iranian Agriculture News Agency

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی کرمان گفت: در سال جاری برای اولین بار برای اجرای 3350 هکتار کشاورزی حفاظتی با رویکردمقابله با پدیده گرد و غبار قرارداد انجام شد.

مبارزه با پدیده گرد و غبار با اجرا 3350 هکتار کشاورزی حفاظتی در استان کرمان

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، آهنگری افزود: اجرای کشاورزی حفاظتی در مزارع به پایداری منابع آب و خاک کمک می کند.

آهنگری اظهار کرد: اگر بدنبال کشاورزی و تولید پایدار در بخش کشاورزی هستیم باید از روش های نوین  همچون کشاورزی حفاظتی استفاده کرد.

وی تصریح کرد: با توجه به محدودیت منابع آب و خاک و همچنین پایین بودن ماده آلی خاک؛ تنها راه نجات بخش کشاورزی استفاده از کشاورزی حفاظتی است.

آهنگری خاطر نشان کرد: کشاورزی حفاظتی باعث ایجاد تحول و تغییر در بخش کشاورزی می شود بنابراین باید زیر ساختهای لازم فراهم و کشاورزان را به اجرای آن در مزارع  ترغیب کرد.

 لازم به ذکر است:کشاورزی حفاظتی راهکاری مناسب برای حفظ و اصلاح منابع کشاورزی با هدف افزایش تولید و پایداری محصول همراه با حفظ محیط زیست است در این روش بجای استفاده از روش‌های خاک‌ورزی رایج، از خاک‌ورزی حفاظتی ،بدون خاک‌ورزی یا انواع خاک‌ورزی حداقلی استفاده می‌شود، به این معنا که زیر و رو شدن خاک در این روش مثل سیستم رایج خاک ورزی نبوده و دستکم ۳۰ درصد بقایای محصول قبل در سطح خاک حفظ می گردد.

حفظ ماده آلی خاک و کاهش هزینه تولید از نکات برجسته طرح کشاورزی حفاظتی است. در این طرح، حداقل تخریب مکانیکی خاک به‌منظور برداشت بذر وجود دارد؛ همچنین پوشش دائمی سطح خاک  حفظ می‌شود. البته باید تناوب زراعی مختلف شامل گیاهان پوششی را در این طرح درنظر گرفت و از تک‌محصولی شدن زمین‌های کشاورزی پرهیز کرد.

در کشاورزی حفاظتی سطح پوششی زمین نباید سوزانده شود؛ این گیاهان برای حفظ ذخیره رطوبت خاک و جلوگیری از فرسایش و افزایش ماده آلی خاک تاثیرگذار هستند.

همچنین کنترل بهتر علف‌های هرز در کشاورزی حفاظتی و بقایا در سطح مزرعه مانع از رسیدن نور به علف‌های هرز می‌شود. با عنایت به اینکه بذر علف‌های هرز و بذرهای محصول قبل در سطح خاک باقی می‌مانند ،در این روش، در اثر سرما و خشکی، پرندگان، حشرات و فعالیت‌های میکروبیولوژیکی بیشتر از روش‌های متداول کشت از بین می‌روند همچنین  رعایت تناوب در کشاورزی حفاظتی موجب کاهش علف‌های هرز در سطح مزرعه می‌شود.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید