Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شهربابک گفت: با هماهنگی اداره تولیدات گیاهی و اداره ترویج مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شهربابک و به منظور استفاده بهینه از منابع آب و خاک و ارتقاء سطح آگاهی کارشناسان مراکز خدمات و کشاورزان منطقه، کلاس آموزشی با موضوع خاک ورزی حفاظتی و استفاده از کود سبز به مدرسی جناب اقای دکتر وکیل زاده در محل این مدیریت تشکیل شد.

کلاس آموزشی خاک‌ورزی حفاظتی و استفاده از کود سبز در شهرستان شهربابک برگزار شد

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، فراشه در این کلاس مدرس، هدف از خاک ورزی حفاظتی را  حفظ منابع آب و خاک و کشاورزی پایدار دانست و افزود: این روش یک سیستم کشاورزی با مجموعه ای از تکنیک ها که شامل حفظ حداقل 30 درصد بقایای گیاهی در سطح  زمین به منظور کاهش فرسایش آبی و بادی  خاک، حفظ رطوبت خاک با کاهش تبخیر از سطح خاک، افزایش مواد آلی خاک، تناوب زراعی و استفاده از کود سبز، حفظ میکروارگانیسم های خاک، حفظ ساختمان و بافت خاک است که باعث افزایش بهروری در کشاورزی شده با توجه به وضعیت اقلیمی و بحران آب در حوزه کشاورزی این روش می تواند گام موثری در زمینه کشاورزی پایدار باشد.

 همچنین وی بر لزوم حذف گاو آهن برگردان دار از مزارع و باغات به علت تخریب بافت خاک، فرسایش خاک ، تشدید رشد علف های هرز با روی سطح آوردن بذور دفن شده در اعماق زمین و  کاهش نفوذ پذیری خاک و استفاده از اداوات کشاورزی مناسب مانند گاوآهن چیزل پکر و کمبینات  که با کمترین آسیب به بافت و ساختامان خاک باعث افزایش عملکرد میشوند تاکید کرد.

 

 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید