Iranian Agriculture News Agency

احیا و مرمت قنوات، طرح های انتقال آب به هدف مدیریت منابع آب شهرستان بردسیر در دستور کار این مدیریت قرار دارد.

اقدامات سازنده مدیریت جهاد کشاورزی بردسیر در مصرف بهینه منابع آب

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، سبک خیز مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بردسیر گفت: با توجه به شرایط اقلیمی منطقه و لزوم جلوگیری از هدررفتن آبهای کشاورزی و استفاده بهینه از آب های سطحی و قنوات در بخشهای مختلف کشاورزی، مجموعه آب وخاک مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بردسیر با پیگیریهای مستمر در حال حاضر اقدام به احداث خطوط انتقال آب، شامل 2 کانال بتنی بطول 1500 متر با اعتبار 1700 میلیون ریال ، لوله گذاری به طول 3100 متر با اعتبار 3000 میلیون ریال درقالب چهار طرح در سطح این شهرستان کرده است .

وی تصریح کرد: همچنین عملیات اجرایی احیاء و مرمت قنوات که مشتمل بر 33 رشته می باشند با هزینه کرد اعتبار بالغ بر 17000 میلیون ریال درحال انجام بوده و امید است که در ماههای آتی این طرحها به بهره برداری برسد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید