Iranian Agriculture News Agency

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان گفت: سطح زیر کشت گندم شمال استان 34000 هکتار است که 18000 هکتار آن در شهرستان ارزوئیه کشت شده است و از این میزان 5000 هکتار زیر کشت گندم نان با ارقام جدید و پر محصول است .

متوسط عملکرد گندم شهرستان ارزوئیه در سال جاری بیش از 5500 کیلوگرم است

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، آهنگری تصریح کرد: سطح زیر کشت مزارع تکثیر بذری در شهرستان ارزوئیه بالغ بر 1350 هکتار است.

آهنگری اظهار کرد: متوسط عملکرد استان 4770 کیلوگرم است که با عنایت به رحمت الهی و نزولات آسمانی پیش بینی می شود که متوسط عملکرد در منطقه ارزوئیه بالای 5500 کیلوگرم باشد .

 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید