Iranian Agriculture News Agency

شورای زکات شهرستان بردسیر بر اساس برنامه ریزی های انجام شده حوزه نمایندگی ولی فقیه درسازمان جهاد کشاورزی استان کرمان با حضوراعضا دردفتر امام جمعه تشکیل شد

شورای زکات شهرستان ها در فرهنگ سازی  فریضه  الهی زکات  فعال تر می شوند

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، حجه الاسلام والمسلمین قاسمی زاده مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه درسازمان جهاد کشاورزی استان کرمان دراین جلسه به فلسفه تشکیل ستاد راهبردی عملیاتی وهیئت اجرایی زکات درحوزه نمایندگی ولی فقیه پرداخت و از ایجاد دبیرخانه زکات درسازمان و واحدهای زکات درادارات تابعه ومدیریت جعلد کشاورزی شهرستان ها خبرداد .

وی تصریح کرد :نگاه به موضوع زکات باید تغییرکند وبا ایجادفضای تشویق، رغبت مردم نسبت به پرداخت زکات ایجاد شود که تحقق این امرنیازبه فرهنگ سازی بخش های کشاورزی ودامی دارد.

وی زکات رایک تکلیف الهی بیان کرد و افزود: زکات هم پایه نماز است .

رئیس شورای زکات سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان نقش روحانیون ، ائمه جمعه وجماعت درتبلیغ وفرهنگ سازی فریضه الهی زکات برجسته دانست وخواستارمشارکت وهمراهی بیشترآنان شد.

 وی تصریح کرد : اگرزکات جدی گرفته شد بسیاری ازمشکلات وآسیب های اجتماعی کاهش پیدا می کند .

وی بربرگزاری جلسات وشورای زکات درسطح شهرستان به طورمنظم تاکید کرد.

حجه الاسلام والمسلمین قاسمی زاده پیشنهاد کرد: درکنارانتخاب تولیدکنندگان برترباید مودیان برتر زکات انتخاب ونیزمورد تشویق قرارگیرند.

 وی خاطرنشان کرد: برای آموزش وتوجیه کشاورزان وبهره برداران درامرزکات ، علاوه براعزام مبلغان ومربیان، ازمهندسان ناظرومروجان جهاد کشاورزی درپهنه های استفاده خواهد شد .

دراین جلسه حجه الاسلام والمسلمین کرمانی امام جمعه بردسیرو رئیس شورای زکات این شهرستان ومهندس سبک خیز مدیرجهاد کشاورزی شهرستان بردسیربه ظرفیت بخش های دامی وکشاورزی این شهرستان اشاره کردند و برای فرهنگ سازی ، آموزش این فریضه الهی اعلام آمادگی کردند ومدیرکمیته امداد ورئیس تبلیغات اسلامی به بیان عملکرد ونقطه نظرات خود پرداختند .

 

 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید