Iranian Agriculture News Agency

در آغاز هفته جهاد کشاورزی با حضور فرماندار شهرستان، عباس سعیدی رئیس سازمان جهادکشاورزی، پور خاتون معاون تولیدات گیاهی و کهنوجی مدیر آب و خاک این سازمان، باغ زیتون آقای اسدی واقع در دوراهی خانوک ۲۰ کیلومتری شهرستان زرند مورد بازدید قرار گرفت.

اصلاح رقم زیتون درباغ سی و پنج هکتاری با رقم مقاوم به سرما در شهرستان زرند

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، درختان زیتون  این باغ در سال های متعدد به دلیل سرمازدگی با مشکل مواجه شده در سال جاری با قول مساعد معاون وزیر ۳ هزار اصله نهال زیتون وارد شهرستان و در دو مرحله تاکنون ۲ هزار  آن را غرس نموده استکه ارقام وارد شده  از نوع روغنی و مقاوم به سرما است.

در این مرکز دستگاه روغن گیری وجود داشته و سالیانه ۳۰۰ تن زیتون روغن گیری و 6 تن روغن از آن استحصال می‌شود.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید