Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمان گفت: با توجه به افزایش قیمت خوراک دام، حجم بالای واردات آنها و محدودیت منابع آب و خاک، توجه جدی به منابع جدید وکشت گیاهانی با بازده عملکردی بالا و اقتصادی و به منظورتأمین علوفه مورد نیاز جمعیت دامی کشور که از اهمیت زیادی برخوردار است ،کشت چغندر علوفه ای مورد توجه قرار گرفته است.

اجرای طرح مقایسه 6 رقم چغندر علوفه ای در منطقه بهرامجرد راین شهرستان کرمان

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، مسعودی گفت: چغندر علوفه ای دارای خصوصیات زراعی شامل مقاومت به خشکی و شوری، تولید علوفه با ارزش غذایی و در حد انرژی زیاد، خوش خوارکی، تولید عملکرد مطمئن، نیاز به آبیاری کم و امکان مخلوط کردن آنها با سایر گیاهان علوفه ای مانند ذرت، ذرت خوشه ای ...از اهم آنهاست، است.

مسعودی ادامه داد: در همین راستا  برای اولین بار در شهرستان کرمان طرح مقایسه 6 رقم چغندر علوفه ای در منطقه بهرامجرد راین جهت مقایسه بیشترین عملکرد در ارقام کشت شده به مرحله اجرا درآمد که در حال حاضر اکثر کرت های کشت شده در مرحله جوانه زنی می باشد.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید