Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بردسیر گفت: درآخرین روز ماه اردیبهشت با حضور کارشناس کنترل غیرشیمیایی و مبارزه بیولوژیک سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان و کارشناس حفظ نباتات شهرستان بردسیر پس از بازدید از تنها گلخانه هیدروپونیک توت فرنگی این شهرستان در منطقه آتشان عملیات اجرایی رهاسازی عوامل بیولوژیک کنه شکارگر در مساحت 6000 مترمربع از گلخانه توت فرنگی انجام شد.

رهاسازی کنه شکارگر در گلخانه توت فرنگی آتشان بردسیر

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، سبک خیز تصریح کرد: این گلخانه در مساحتی قریب به 6000 مترمربع در منطقه آتشان احداث گردیده که برآورد می شود از هرمترمربع حدود 12 کیلوگرم محصول برداشت شود وزمینه اشتغال حدود 20 نفر را بصورت فصلی مهیا ساخته است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بردسیر با بیان اینکه سمپاشی در گلخانه ها برای مهارآفات، منجر به تولید محصول ناسالم ودرنهایت به خطرافتادن سلامت جامعه مصرف کنندگان می شود، افزود: یکی از روشهای سالم برای تولید محصول سالم، استفاده از عوامل کنترل کننده طبیعی یا حشرات وکنه هایی است که می توانند از آفات گلخانه ای تغذیه کنند.

سبک خیز اظهار کرد: سهم استفاده از عوامل بیولوژیک در مقایسه با آفت کشها کمتر است و هدف توسعه استفاده از عوامل بیولوژیک برای مبارزه با آفات است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید