Iranian Agriculture News Agency

پسیل گلابی یکی از آفات درجه اول درختان گلابی در ایران است . این آفت با مکیدن شیره گیاه،ترشح شیره بر سطح برگها ومیوه ها، اختلال در فتوسنتز و.... باعث نابودی درختان گلابی می گرددودرشرایط خشکسالی بروز این آفت شدید تر می شود .

پسیل گلابی باز هم باغداران منطقه گلزار را متضرر کرد

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، سبک خیز مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بردسیر گفت: در پایش باغات ودرختان میوه منطقه گلزار بردسیر  مشاهده شد که بسیاری از باغداران براثرتخمگذاری پسیل گلابی متضرر گردیده اند.

وی خاطر نشان کرد:  متاسفانه هرساله میزان قابل توجهی از میوه گلابی منطقه براثر آلودگی با این آفت نابود می شود،لذا کارشناسان با ارائه راهکارهای مناسب و همراهی کردن با باغداران درصدد مبارزه جدی با این آفت ویرانگر برآمدند.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید