Iranian Agriculture News Agency

در محل اداره کل دامپزشکی استان کرمان صورت پذیرفت:

اولین نشست تیم بررسی و مطالعات اپیدمیولوژیک بیماری های دامی در محل اداره کل دامپزشکی استان کرمان با حضور مدیر کل دامپزشکی استان کرمان، معاون سلامت، مسئول امور پژوهشی، روسا و کارشناسان اداره کل دامپزشکی استان کرمان و شبکه های دامپزشکی شهرستان های کرمان و بردسیر برگزار گردید.

تشکیل تیم بررسی و مطالعات اپیدمیولوژیک بیماری‌های دامی

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان و روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان کرمان،  حسین رشیدی مدیر کل دامپزشکی استان کرمان، در ابتدای این نشست هدف از تشکیل این کارگروه را  بررسی وضعیت اپیدمیولوژیک بیماری های دامی در شهرستان های تحت پوشش این اداره کل بیان کرد و افزود: انجام مطالعه اپیدمیولوژیک بیماری های دامی می تواند در تصمیم گیری مدیران و سیاست گذاران  کنترل بیماری های ملی جهت برنامه ریزی هدفمند  در راستای بهبود یا حفظ سلامت حیوانات و رفاه آنها، موثر باشد.

وی با تاکید بر اهمیت یادگیری دانش اپیدمیولوژیک اعلام کرد: در هر زمینه و تخصصی مهارت خاص آن موردنیاز است که ابتدایی ترین توانمندی در مبحث مبارزه با بیماری ها وکنترل طغیان یک بیماری، دارا بودن دانش اپیدمیولوژیک آن بیماری به صورت مهارت پایه ای و اصولی است.

حسین رشیدی با بیان اینکه با دارابودن نگاه اپیدمیولوژیک مسائل مربوط به بهداشت و مدیریت بیماری های دامی حل خواهد شد، افزود: مبارزه با بیماری ها موضوع پیچیده و تخصصی می باشد که لزوم داشتن مهارت لازم و توانمندی های ویژه در این زمینه برای روسا و نیروهای حوزه بهداشت و مدیریت بیماری های دامی لازم و مبرهن است.

وی در این رابطه افزود: همکاری و تعامل فعال سایر اعضای کارگروه با یکدیگر بمنظور ارائه تحلیل درست بر مبنای داده های ثبت شده در سامانه GIS  بیماریهای دامی در کشور مورد انتظار تک تک افراد است.

دکتر رشیدی افزود: از آنجا که دانش اپیدمیولوژیک سخت و دشوار و مبتنی بر آمار و احتمالات می باشد اشراف کامل به این دانش مستلزم مطالعه و انجام تمرین های عملی توسط اعضای تیم است.

وی در این رابطه افزود: با توجه به موارد ذکر شده، لزوم تیم توانمند در این حوزه و همکاری بین بخشی با سایر متخصصین در ایجاد هسته اولیه بررسی بیماری های دامی استان و بروز واکنش اصولی حایز اهمیت ویژه است.

لازم به ذکر است در اولین نشست این گروه وضعیت اپیدمیولوژیک بیماری های دامی استان و تاثیر واکسن های دامی استفاده شده مورد بررسی قرار گرفت.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید