Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بم گفت: هم اکنون در شهرستان بم بیش از 750 دستگاه ادوات کشاورزی وجود دارد که مشمول طرح پلاک گذاری می باشند، تا کنون سه مرحله نسبت به پلاک گذاری توسط این مدیریت وبا همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی اقدام شده است .

70درصد ادوات کشاورزی شهرستان بم پلاک گذاری شد

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، معقول افزود: مراحل پلاک گذاری بیش از 500 دستگاه به اتمام رسیده وجهت 200 دستگاه دیگر نیز پرونده تکمیل و برای اخذ پلاک به پلیس راهنمایی ورانندگی استان معرفی شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بم افزود: از کشاورزان محترم تقاضا می شود با توجه به عدم تخصیص سوخت به تراکتورهای فاقد پلاک در آینده نزدیک، از خرید وانتقال ادوات کشاورزی از رده خارج وفاقد پلاک به شهرستان خودداری کنند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید