Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شهربابک با بیان اینکه بخش کشاورزی استعداد جهش در تولید را دارد گفت: بدین منظور همت این مدیریت در افزایش کمی و کیفی آموزش بهره برداران برای کاهش فاصله بین تولید کننده نمونه و میانگین تولیدی بهره برداران است

آموزش بهره برداران اصولی ترین اقدام برای جهش تولید است

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان رضا فراشه افزود: سلسله برنامه های آموزشی تا زمان محدودیت، بصورت مجازی و پس از آن به دو شیوه مجازی و حضوری برگزار می شودو مباحث تغذیه ، مبارزه با آفات و بیماریها عمدتاً مد نظر است وآموزشها متناسب با وضعیت هر منطقه ارائه می شود

وی افزود: در آموزشهای مجازی، آموزش حداقل 2920 نفر از کشاورزان پیشرو در دستور کار است

فراشه افزود: در نظر است در سال جاری در سطح 1000 هکتار اصلاح و جایگزینی باغات انجام شود که در این طرح باغات خشک شده، احیاء و باغات کم ثمر با تغییر رقم اصلاح می شوند.

وی از دیگر برنامه های جهش تولید در سالجاری به اصلاح  و توسعه 3 هکتار گلخانه ، جایگزینی 15 هکتار از باغات و مزارع با کشت گیاهان دارویی نظیر گل محمدی و زعفران، تقویت آموزش های انفرادی و بازدیدهای میدانی در کلیه مناطق و زمینه سازی افزایش تولید محصولات باغی و زراعی در سطح 2000 هکتار اشاره کرد وافزود: با وجود محصولات متنوع باغی  دامی در شهرستان شهربابک احداث سردخانه ضرورت داشته که ان شاءالله در سال جاری در منطقه بنه یکه این سردخانه جهت نگهداری 3000 تن محصول ایجاد خواهد شد

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید