Iranian Agriculture News Agency

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی این سازمان گفت: در سال 98 استان کرمان مقام دوم عملکرد سطح اجرا شده طرح توسعه سامانه‌های نوین آبیاری در کشور را کسب کرد.

استان کرمان مقام دوم عملکرد سطح اجرا شده طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری در کشور کسب کرد

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، کهنوجی تصریح کرد: در سال گذشته در استان کرمان، 6606 هکتار از اراضی و باغات به سیستم‌های آبیاری نوین مجهز شده اند که این امر موجب مدیریت بهتر مزارع و باغات می‌شود.

کهنوجی خاطر نشان کرد: استان کرمان در سال 98 در اجرا و توسعه سامانه های نوین آبیاری توانست بعد از استان فارس رتبه دوم را کسب نماید.

وی با تاکید بر گسترش این سامانه ها در استان کویری کرمان اظهار کرد: دوره طولانی خشکسالی و برداشت بی رویه از سفره های آب زیرزمینی موجب کاهش شدید کمیت و کیفیت آب در دشتهای استان شده است، بطوری­که ازنظر کمی امروزه با بیلان منفی 9/0 میلیارد مترمکعبی و ازنظر کیفی هم با تلخ و شور شدن آب چاه­ها و غیرقابل استفاده بودن در کشاورزی مواجه هستیم.

مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان گفت: با این وجود و لزوم استفاده بهینه از منابع آب و خاک در استان کرمان ، این مدیریت با سه وظیفه اصلی تأمین، انتقال و توزیع آب در جهت کاهش اثرات این بحران می کوشد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید