Iranian Agriculture News Agency

براساس قانون حفاظت از اراضی کشاورزی 9.6 هکتار از اراضی کشاورزی در مناطق دهنو فرخزاد و بنه یکه شهربابک رفع تصرف شد.

9.6 هکتار از اراضی کشاورزی در مناطق دهنو فرخزاد و بنه یکه شهربابک رفع تصرف شد

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، در راستای برخورد با  تغییر کاربری اراضی کشاورزی و عدم توجه متخلفین به اخطار های صادر شده از سوی گشت حفاظت کاربری مدیریت جهاد کشاورزی  در یک اقدام استثنایی، دادستان شهربابک به همراه کارشناسان قضایی، کشاورزی، منابع طبیعی ، راه و شهرسازی و با حضور نیروهای امنیتی و انتظامی در محل وقوع جرم تشکیل پرونده داده و در همان محل بر اساس تبصره 2 ماده قانون 10 تغییرکاربری  حکم را صادر کردند.

 فراشه مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شهربابک در این رابطه گفت: با تخریب و توقف ساخت 20مورد از ساخت و سازهای غیر مجاز  9.6 هکتار  از اراضی کشاورزی رفع تصرف شد .

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید