Iranian Agriculture News Agency

محصول گندم و جو شهرستان فهرج ، خود مصرفی بوده و به دلیل این که از کود و سم به میزان بسیار کم استفاده میشود لذا این محصولات جز محصولات سالم و عمده تاً ارگانیک محسوب می شوند.

آغاز برداشت محصول گندم و جو از مزارع شهرستان فهرج

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، فهرجی مدیر جهاد کشاورزی فهرج گفت: برداشت گندم و جو از مزارع شهرستان فهرج از اوایل اردیبهشت ماه شروع شده است و تا اواسط خرداد ماه ادامه دارد.

وی افزود:  برداشت از  سطح 560 هکتار که 300 هکتار آن گندم و 260 هکتار آن جو است انجام می شود که به علت خرده مالک بودن اراضی برداشت به صورت دستی  و محصول گندم و جو شهرستان فهرج ، خود مصرفی است.

فهرجی در ادامه گفت : کشاورزان فهرجی در تولید  این محصولات از سم و کود بسیار کم استفاده می کنند به همین علت محصول گندم و جو شهرستان فهرج از محصولات سالم و عمده تاً ارگانیک محسوب می شوند.

 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید