Iranian Agriculture News Agency

برای هر هکتار برداشت سیر نیاز به30 نفرروز کارگر است که با کشت این محصول برای هر هکتار باعث رونق اقتصادی منطقه و بکار گیری نیروهای بیکاردر منطقه می شود .

 افزایش قیمت سیر تا 8000 تومان با امکان صادرات  آن

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، آهنگری مدیر زراعت این سازمان گفت: میزان سطح زیر کشت محصول سیر در استان کرمان بالغ بر 650 هکتار است که برداشت از اوائل فروردین ماه شروع شده و تا پایان خرداد ادامه دارد.

وی خاطر نشان کرد: میانگین عملکرد در هکتار 40 تن بوده که تولید استان بیش از 27000 تن است .

وی اظهار کرد: قیمت محصول سیر در سال گذشته 3000 تومان بوده اما در سال جاری قیمت از مبلغ 3500 شروع شده وبدلیل امکان صادرات آن با افزایش قیمت تا 8000 تومان نیز مواجه شده وبطور  میانگین قیمت تا امروز6000 تومان برآورد می‌شود.

 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید