Iranian Agriculture News Agency

از دامداری 5000 راسی در حال احداث روستای قائم آباد شهرستان بافت بازدید بعمل آمد. در این دامداری در نظر است نژادهای مختلف گوسفند از جمله افشاری، مغانی، رومانوف، شال و کرمانی پرورش داده شده و برنامه هایی برای اصلاح نژاد نیز وجود دارد.

بازدید از دامداری 5000 راسی در حال احداث  روستای قائم آباد  شهرستان بافت

بنا به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، عباس سعیدی  رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان با هیئت همراه و در معیت فرماندار بافت، از دامداری 5000 راسی در حال احداث  روستای قائم آباد  بافت بازدید کردند.

این پروژه ظرف ده ماه گذشته 50 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و پیش بینی  می شود تا پایان سال 27 میلیارد ریال هزینه شود.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید