Iranian Agriculture News Agency

پروژه کشت علوفه هیدروپونیک در محل طرح مرتع داری چاه دراز بیگلری با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی و سرپرست سازمان جنگلها و مراتع آبخیزداری کشور ، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان، مدیر کل منابع طبیعی و مسئولین محلی به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، این طرح در زمینی به مساحت 100 مترمربع با دو میلیارد تومان هزینه احداث و در شش ردیف هر روز 180 کیلوگرم بذر کاشته شده و پس از شش روز نهصد کیلوگرم علوفه برداشت می گردد و این علوفه ها به همراه علوفه خشک به تغذیه 200 گوسفند پرواری می رسد.

مصرف آب در این سیستم روزانه 1000 لیتر است که یک سوم آن جهت رشد علوفه هیدروپونیک مصرف می شود و دو سوم بقیه از خروجی منتقل می شود و به مصرف دام می رسد.

با این روش جو برای گوسفندان قابل هضم می شود و اثر مثبت بر سیستم گوارشی گوسفندان دارد.

همچنین نگرانی از تامین غذای دام در کلیه فصول برطرف شده و جایگزین کامل برای چرا در مراتع است.

 

 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید