Iranian Agriculture News Agency

کلاس آموزشی تغذیه درختان زیتون با حضور بهره برداران زیتون و کارشناسان باغبانی مدیریت های جهاد کشاورزی استان در محل مرکز آموزش کشاورزی کرمان برگزار شد.

برگزاری کلاس آموزشی تغذیه درختان زیتون در کرمان

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، لطفعلی زاده مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان گفت: در این کارگاه یک روزه در خصوص روش های کود دهی وانواع کود توضیحاتی ارائه شد واعلام شد تغذیه بهینه زیتون یکی از راهکارهای مدیریتی مهم سلامت و بهبود عملکرد درختان زیتون است.

وی افزود: در این کلاس آموزشی  مطرح شد،مصرف کودها باید بر اساس آزمون خاک،برگ و میوه صورت گیرد و از مصرف کودهای شیمیایی به صورت بی رویه و پخش سطحی در پای درختان خودداری شود.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان گفت: بهترین روش کوددهی در باغات زیتون استفاده از روش نواری می باشد وتوصیه می شودفقط از کودهای دارای گواهی ثبت مواد کودی از موسسه تحقیقات خاک و آب کشور استفاده شود.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید