Iranian Agriculture News Agency

جلسه بیمه محصولات کشاورزی با محوریت مخاطرات کشاورزی در محل بانک کشاورزی و با حضور مدیر شعب بانک کشاورزی و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان برگزار شد.

ارائه خدمات به بهره برداران بخش کشاورزی منوط به بیمه کردن محصولات

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، سعیدی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان گفت: خشکسالی، تگرگ، برف، سرمازدگی و ... به بخش کشاورزی آسیب می رساند تنها جایی که می توان از کشاورزان خسارت دیده حمایت کند صندوق بیمه محصولات کشاورزی است.

وی افزود: سال گذشته در رفسنجان کل محصول پسته خسارت دید و امسال سه شهرستان شرقی خرمایشان با خشکیدگی مواجه شد و خسارت زیادی را به باغداران تحمیل کرد اگر بیمه نباشد هیچ حمایتی نمی توان بعمل آورد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان خاطر نشان کرد: اهمیت بیمه محصولات کشاورزی به دلیل ریسک بالای این بخش بر تولیدکنندگان و بهره برداران پوشیده نیست و سالیانه در کشور ما به دلیل اقلیم خاص، درگیر مخاطراتی در بخش کشاورزی هستیم.

وی افزود: 38 مورد از محصولات زراعی، باغی، دامی و طیور  زیر پوشش بیمه قرار دارند و در راستای حمایت از تولید بایستی خدمات بیمه ای  به این محصولات ارائه شودواز این پس در نظر داریم که خدمات به بهره برداران بخش کشاورزی منوط به بیمه نمودن محصولات، ارائه شود.

وی افزود: تنوع مخاطرات وخساراتی که به بخش وارد می شود و انتظاری که مردم پس از بروز حادثه از ما دارند ما را به این تصمیم وادار می کند که در اصل به نفع خود بهربرداران است.

مدیر شعب بانک کشاورزی استان کرمان در این جلسه گفت: استان کرمان به دلیل میانگین بارندگی کمتر و دارای شرایط خاص تری است و محصولات کشاورزی استان از تراکنش کم بارندگی متاثر هستند که باید فرهنگسازی لازم را در بخش کشاورزی انجام بدهیم و از ظرفیت بخش خصوصی نیز در این زمینه استفاده کنیم.

"الله داد محمدی" در جلسه ستاد بیمه کشاورزی استان کرمان خاطر نشان کرد: به دلیل محدودیت منابع سطح کشور عملا بخش عمده ای از کمک های جبرانی را باید بیمه انجام بدهد و اگر فرهنگ‌سازی لازم درخصوص بیمه صورت نگیرد، در مقابل تولیدکنندگان و بهره برداران شرمنده خواهیم بود.

محمدی با اشاره به اینکه ناگزیر هستیم فرهنگ بیمه را در کشور ترویج کنیم، گفت: استان کرمان به دلیل میانگین بارندگی کمتر و دارای شرایط خاص تری است و محصولات کشاورزی استان از تراکنش کم بارندگی متاثر هستند که باید فرهنگسازی لازم را در بخش کشاورزی انجام بدهیم و از ظرفیت بخش خصوصی نیز در این زمینه استفاده کنیم.

مدیر شعب بانک کشاورزی استان کرمان در ادامه بیان کرد: در سال زراعی ۹۷ - ۹۶ علی رغم اینکه نتوانسته ایم رضایت ۱۰۰ درصد را به دست آوریم، حدود یک سوم مبلغ غرامت پرداختی کشور معادل ۳۲۷ میلیارد تومان در استان کرمان(به لحاظ شرایط محصولات باغی و پسته) پرداخت شده است.

وی با اشاره به اینکه در واقع یک چهارم بودجه عمرانی استان را به بیمه محصولات کشاورزی پرداخت کرده ایم، افزود: در سال زراعی ۹۸ – ۹۷ مبلغ ۱۸۰ میلیارد تومان برآورد شده که اگر بیمه نباشد، این عدد از توان دولت و دستگاه های اجرایی خارج است.

محمدی با بیان اینکه با ۱۳ دفتر و بیش از ۲۰۰ نفر نیرو بحث بیمه گری را در بخش کشاورزی استان کرمان را دنبال می کنیم تصریح کرد: ضریب نفوذ ما به نسبت بیمه واقعی، کم است و ۳۲۰ هزار هکتار محصولات باغی در استان کرمان داریم که باید در این بخش بیشتر کار کنیم.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید