Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زرند با اشاره لزوم روی آوردن به کشت‌های جایگزین با نیاز ابی کم گفت: سطح زیر کشت زعفران تا قبل از سال 96 میزان 340 هکتار بوده که با 40 هکتار افزایش به 380 هکتاررسیده است و علت افزایش سطح زیر کشت زعفران در این شهرستان نیاز آبی کم و ارزش اقتصادی بالای این محصول وترویج آن توسط کارشناسان بود.

افزایش سطح زیر کشت زعفران در شهرستان زرند

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، علی زارعی افزود:درسال جاری  1200 کیلوگرم زعفران از مزارع این شهرستان برداشت که  بیشترین سطح زیر کشت محصول مربوط به دشتخاک وسربنان است

زارعی افزود: زعفران ازنظر رونق تولید  باعث مهاجرت معکوس گردیده و بسیاری به روستای سربنان و دشتخاک برگشته و باعث  رونق تولید شده اند.

وی گفت: زعفران به ازاء هرهکتار به طور دائم یک نفر اشتغالزایی داشته ودرزمان برداشت و فراوری گل تعداد 12 هزار نفر روز اشتغالزایی داشته و از آنجایی که پس از برداشت محصول نیاز به جداسازی زعفران از گل توسط زنان روستایی انجام می‌شود، بنابراین باعث ایجاد مشاغل خانگی روستایی شده است ومیزان استقبال کشاورزان برای کشت این محصول بسیار خوب بوده به‌طوری‌که کشاورزان سایر مناطق به‌دلیل اینکه زعفران نیاز آبی کمی دارد به این کشت روی آوردند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زرند از مردم دعوت کرد تا مشکلات فنی و نیازهای اموزشی خود را در این خصوص با کارشناسان مراکز خدمات در میان گذارند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید