Iranian Agriculture News Agency

پیش‌بینی می‌شود

از 27 هکتار گلخانه‌های شهرستان ارزوئیه، 10 هکتار آن هیدروپونیک است.

ارزوئیه رتبه اول توسعه گلخانه در استان کرمان

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، امیری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارزوئیه گفت: شهرستان ارزوئیه در سال 97 رتبه دوم استان در زمینه توسعه گلخانه را به خود اختصاص داد و با توجه به توسعه کشت گلخانه‌های هیدروپونیک در سال 98 پیش‌بینی می‌شود شهرستان ارزوئیه رتبه اول استان را به خود اختصاص دهد.

وی اظهار کرد: در گلخانه‌های این شهرستان 10 هکتار گوجه و17 هکتار خیار کشت می‌شود.

امیری تصریح کرد: برنامه این شهرستان در زمینه توسعه کشت گلخانه‌ها در کوتاه‌مدت، یکساله 20 هکتار در سال جاری، میان‌مدت 2-3 ساله حدودا 40 هکتار و در دراز مدت 5ساله بیش از 40 هکتار افزایش سطح زیرکشت گلخانه‌ها است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارزوئیه افزود: بازدید سرمایه‌گذاران و متقاضیان احداث گلخانه در شهرستان و استان از مجتمع کشاورزی جهت تشویق وترغیب آنها و برگزاری کلاس‌های آموزشی به کشاورزان از جمله اقدامات این مدیریت در راستای ترویج و آموزش کشاورزان بوده است.

وی تصریح کرد: در کشت هیدروپونیک شرایط رشد گیاه شامل نور، موادغذایی، دما و رطوبت قابل تنظیم است و خسارت بیماریها ،حشرات خاکزی و نماتدها در کشت هیدروپونیک کاهش می بابد و در سایر کشتها علفهای هرز در خاک رشد می نمایند اما در کشت بدون خاک این مشکل وجود ندارد.

امیری افزود: در کشت خاکی علاوه برمصرف زیاد آب، میزان مصرف گیاه از آبی که برای آبیاری  آن مصرف می شود، پایین تر است اما در کشت بدون خاک هیدروپونیک، علاوه برسیستم آبیاری خودکار، هدررفت آب پایین است.

وی ادامه داد: تولید در هر فصلی از سال در شرایط گلخانه ای بدون توجه به آب وهواست به این دلیل که با تامین شرایط مورد نیاز گیاه در هر فصلی می توان بدون توجه به شرایط آب وهوایی،گیاه پرورش داد.

امیری بیان کرد: تفاوت گلخانه هیدروپونیک با خاکی در استفاده از کود است که در کشاورزی سنتی،کودها را نمی توان کاملا ودقیق به استفاده گیاه رساند بخش بزرگی از کود به همراه آب آبیاری از ریشه ها میگذرند وجذب نمیشوندو

وی با بیان اینکه افزایش بازدهی و راندمان تولید در کشت هیدروپونیک از دیگر مزایای این نوع گلخانه ها می باشد، افزود: در گلخانه های هیدروپونیک 5-4 برابر تولید محصول افزایش می یابد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارزوئیه ابراز داشت: تفاوت هزینه کرد در احداث گلخانه خاکی وهیدروپونیک، بسته به نوع کشت، بستر کاشت، نوع محصول وتولید نشاء متفاوت است و با وجود آنکه  ایجاد بستر کشت هیدروپونیک نسبت به کشت خاکی هزینه اولیه بیشتری دارد لیکن با توجه به افزایش چندین برابر درآمد حاصله در واحدسطح در کشت هیدروپونیک هزینه کرد آن کاملا معقول واقتصادی است وبسته به نوع محصول تولیدی هزینه متفاوت میباشد و برگشت سرمایه بسته به بازار، صادرات ونوع کشت دارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در خصوص سلامت محصول تولیدی در گلخانه های هیدروپونیک، از آنجایی که تولید محصول در محیط بسته وکنترل شده صورت می گیرد و از قارچ کشها وسموم کمتر صورت می گیرد نسبت به  فضای باز وکنترل رطوبت نیز صورت می گیرد، محصول تولیدی سالم تر است.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید