Iranian Agriculture News Agency

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان گفت: دوره آموزشی کشاورزی حفاظتی برای 80 نفر از کارشناسان پهنه کشاورزی حفاظتی با حضور اساتید کشوری جهت ارائه راهکارهای برون رفت از بحران خشکسالی ها، پیشگیری از بهم خوردن ساختمان خاک افزایش تولید، کاهش گاز های گلخانه ای و مبارزه با ریزگردها برگزار شد.

توسعه کشاورزی حفاظتی شاه کلید توسعه پایدار و مبارزه با ریزگردها است

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، آهنگری تصریح کرد: یکی از راه های موثر برون رفت از بحران خشکسالی، جلوگیری از فرسایش خاک، کاهش هزینه های تولید، کاهش مصرف سوخت، پیشگیری از بهم خوردن ساختمان خاک، کاهش ریزگردها، گاز های گلخانه ای و افزایش بهره وری و رسیدن به کشاورزی پایدار اجرای اصولی کشاورزی حفاظتی است.

آهنگری خاطرنشان کرد: بدین منظور دفتر کشاورزی حفاظتی مدیریت زراعت اقدام به برگزاری کلاسهای تداوم دار کشاورزی حفاظتی برای 80 نفر از کارشناسان پهنه کشاورزی حفاظتی  با حضور اساتید برجسته کشوری نموده که این مهم سبب آمادگی اذهان و ساختار فکری مسئولین دست اندرکار و کارشناسان پهنه به عنوان مربیان ترویج و آموزش کشاورزی حفاظتی به کشاورزان پهنه ها است.

مدیر زراعت سازمان اظهار داشت: با توجه به محدودیت منابع آبی،کشاورزی حفاظتی، پایداری تولید، حفظ منابع آب و خاک، افزایش عملکرد در واحد سطح، صرفه جویی در هزینه کاشت و مصرف نهاده ها از جمله مزایای آموزش کشاورزی حفاظتی به کشاورزان دانست که پس از این توسط کارشناسان آموزش دیده به کشاورزان ارائه می‌شود.

وی افزود: توسعه کشاورزی حفاظتی شاه کلید توسعه پایدار و یکی از مناسبترین راه ها برای افزایش ماده آلی خاک و مبارزه با ریزگردها است که این امر به منظور حفظ رطوبت خاک و جذب آسان مواد غذایی و کاهش بهم خوردگی خاک و پوشش بقایای گیاهی گیاهان ریزدانه کمک به نسل های اینده مورد توجه قرار گرفته است.

به گفته وی؛ اجرای کشاورزی حفاظتی افزایش بهره وری از منابع موجود، پایداری تولید و حفظ منابع آب و خاک را به همراه دارد.

مدیر زراعت گفت: حفظ رطوبت و عناصر خاک، افزایش عملکرد در واحد سطح، صرفه جویی در هزینه های تولید و جلوگیری از هدر رفت منابع آبی از جمله مزیت های کشاورزی حفاظتی به شمار می رود.

وی با اشاره به اینکه نابودی خاک در کنار بحران منابع آبی غیرقابل جبران است، تصریح کرد: با توجه به تغییرات اقلیمی و خشکسالی های اخیر، توسعه کشاورزی حفاظتی می تواند مرهمی بر عطش بحران منابع آبی در مناطق خشک باشد.

وکیل زاده مسئول  دفترکشاورزی حفاظتی مدیریت زراعت  سازمان با اشاره به اینکه حداقل میزان سرمایه برای اجرای کشاورزی حفاظتی در هر هکتار 300 هزارتومان است، تصریح کرد: با توجه به آنکه کشاورزی حفاظتی با استقبال کشاورزان روبروست، تخصیص تسهیلات ارزان قیمت به منظور خرید ادوات و ماشینهای کشاورزی وسایر تمهیدات ارائه شده از دفتر کشاورزی حفاظتی وزارت و برگزاری کمیته های کشاورزی حفاظتی و کلاسهای  کشاورزی حفاظتی برای کارشناسان پهنه راهکار مناسبی برای ترویج کشاورزی حفاظتی  و مبارزه با خشکسالی ها، افزایش مواد آلی خاک و همچنین راهکار مناسبی برای مبارزه با پدیده ریزگردها و گاز های گلخانه ای باشد.

وی ادامه داد: کشاورزی حفاظتی بر مبنای ظرفیت های موجود مشکلی ندارد، اما خودکفایی در محصولات کشاورزی به معنای از دست دادن منابع زیرزمینی نباید تمام شود.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید