Iranian Agriculture News Agency

جهت کاهش خسارت آفت بر روی محصول مرکبات استان توصیه می گردد میوه های رسیده به موقع برداشت شده و جهت کنترل آفت نیز استفاده از جلب کننده ها و نیز طعمه پاشی با پروتئین هیدورلیزات توصیه می‌گردد.

کاهش خسارت آفت مگس میوه مدیترانه‌ای

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، رعایت بهداشت و معدوم‌سازی میوه‌های آلوده در کاهش آلودگی بسیار موثر است.

با توجه به فرارسیدن فصل سرد سال، لازم است جهت کاهش خسارت آفت انجام عملیاتی مانند نظافت و پاک سازی سطح باغ از میوه های آلوده به مگس، شخم سطحی و یخاب باغ ها، باغچه ها و حیاط منازل،  زیر و رو کردن خاک در ناحیه سایه انداز درختان با بیل یا روتیواتور ، جهت نابودی شفیره آفت،  با توجه به اینکه عمق شفیرگی در خاک های مختلف بین 3 تا 5 سانتی‌متر است، لذا عملیات باید بسیار سطحی باشد، توسط کشاورزان انجام گیرد.

جمع آوری و دفن میوه های آلوده در عمق 50 سانتیمتری خاک و یا  بسته بندی کردن میوه های آلوده جمع آوری شده در کیسه های پلاستیکی بدون منفذ ونگهداری آن ها در یک مکان مناسب به مدت تقریبی یک ماه که در طی این مدت تمامی مراحل مختلف زیستی آفت از بین رفته و باقی مانده میوه ها به صورت کود آلی به خاک برگردانده می شود، از دیگر راههای مبارزه با مگس میوه مدیترانه‌ای است.

در راستا مبارزه با این آفت لازم است کلیه میوه ها در پایان فصل سریعا برداشت شده و میوه های با کیفیت پایین به هیچ عنوان روی درختان رها نشوند.

در بعضی سال ها به دلیل پایین بودن قیمت محصولات باغی، باغداران رغبتی به برداشت کامل محصول ندارند که در این حالت طغیان جمعیت آفت در منطقه اتفاق می‌افتد.

آفت مگس میوه مدیترانه ای با توجه به دامنه میزبانی بالا باعث خسارت شدید به محصولات کشاورزی استان میگردد، این آفت تا 100 درصد محصول را از بین برده و دامنه میزبانی آن تا 300 میزبان می باشد ، خسارت این آفت از زمان تغییر رنگ میوه و رسیدن میوه ها آغاز می‌گردد و باعث پوسیدگی، لهیدگی و ریزش شدید میوه می‌شود و از آنجا که لارو این آفت بعد از تغذیه، میوه را ترک کرده و در داخل خاک تبدیل به شفیره می‌شوند و زمستان گذرانی این حشره به صورت شفیره در خاک است و با توجه به اینکه این آفت از طریق میوه آلوده، خاک و بقایای گیاهی و کود دامی نپوسیده به اشکال مختلف منتقل می‌شود.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید