Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارزوئیه : درحال حاضر در این شهرستان واشنگتن ناول وگریپ فروت در حال برداشت است.

آغاز برداشت پنج‌ماهه مرکبات در شهرستان ارزوئیه از نیمه آبان‌ماه

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، امیری پاک مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمان گفت:  از 1780 هکتار باغات مرکبات شهرستان ،1700 هکتار باغات بارور میباشد وارقام مرکبات شامل پرتقال واشنگتن ناول،پرتقال تامسون،پرتقال والنسیا ،انواع نارنگی،انواع گریپ فروت،پرتقال توسرخ ومحلی میباشدکه عمده کشت مرکبات شهرستان در منطقه وکیل آباد است.

وی افزود: به طور متوسط از هرهکتارباغات مرکبات بیش از 12 تن محصول برداشت وپیش بینی میشود تا پایان فصل برداشت بیش از 2000تن محصول برداشت گردد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارزوئیه در پایان خاطرنشان کرد: هر کیلوگرم پرتقال ناول به قیمت 4000-5000تومان در محل باغ از کشاورز خریداری می گردد که به ازای هر هکتار در زمان برداشت مرکبات برای 4 نفر کارگر فصلی اشتغالزایی می شود .

 

 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید