Iranian Agriculture News Agency

مدیر پشتیبانی امور دام استان کرمان گفت: به منظور ذخیره سازی مرغ در کشور و در راستای حمایت و جلوگیری از زیان تولید کنندگان داخل، خریدو ذخیره سازی گوشت مرغ در دستور کار شرکت پشتیبانی امور دام استان قرار دارد

خرید گوشت مرغ منجمد داخلی در سطح استان کرمان

بنا به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، بنی اسدی گفت: شرکت پشتیبانی امور دام استان جهت تنظیم قیمت بازار و کمک به مرغداران و جلوگیری از متضرر شدن مرغداران، آماده خرید مرغ مازاد در سطح شهر کرمان است.

 

 

 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید